Ceník služeb

          Úkon                                                                                                                         Cena úkonu


Každá započatá hodina dražebníka (předání předmětu dražby) ……………................................................700 Kč + DPH

Zajištění nutné dokumentace (1ks) ………………………………………………………....................................500 Kč + DPH

Pořízení fotodokumentace     ………………………………………………………………..................................700 Kč + DPH

Příprava a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby ……………..................................................1000 Kč + DPH

Realizace dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb. …………………………..........................................dle dohody(max. 10% z vydr. ceny)

Konzultace o veřejných dražbách dobrovolných  …………………………………..............................................zdarma
   VENIA s.r.o.   adresa: Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1    tel. (+420)725 773 000      e-mail: info@nasedrazba.cz