Dražební společnost zahajuje svoji činnost dne 1.3.2015
v oboru dobrovolných dražeb.
Zájemci o provedení dražby věcí nemovitých i movitých mohou zasílat své nabídky prostřednictvím těchto stránek. 


              NABÍDKA AKTUÁLNÍCH DRAŽEB