Naše společnost provádí na základě vydané koncesní listiny veřejné dražby dobrovolné a činnosti s tím související, podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, se zárukou ochrany zájmů navrhovatele, vlastníka předmětu dražby a ochrany zájmů dalších osob, majících práva k předmětu dražby.

Na těchto stránkách Vám podáváme základní informace o činnosti společnosti – dražebníka, pokud budete potřebovat další informace, napište nám nebo zavolejte. Pokud budete mít zájem využít našich služeb, můžete rovněž zavolat, či vyplnit předběžný formulář a poslat ho e- mailem spolu se žádostí o provedení úkonu. Naši pracovníci se s Vámi neprodleně spojí a domluví další podrobnosti.

Cílem naší společnosti je poskytovat služby na vysoké profesní úrovni s individuálním přístupem k jednotlivým klientům a společnost je připravena operativně a rychle provést dražbu v souladu se zákonnými lhůtami.

Výhodami zpeněžení majetku ve veřejné dražbě jsou: 

·         Transparentnost a rychlost prodeje, možnost získání nejlepší ceny na trhu
·         Daň z převodu nemovitostí se platí z ceny dosažené vydražením a ne z ceny dle znaleckého posudku
·         Předem stanovení termínu pro úhradu ceny dosažené vydražením
·         Není potřeba průkaz energetické náročnosti
·         V případě zmaření dražby finanční zajištění úhrady nákladů dražby ze složené dražební jistoty
·         Po uplynutí 3 měsíců od provedení dražby je vlastnictví nového majitele nezpochybnitelné

Poradna:

Předmětem dražby dobrovolné může být: 
·         Věc movitá i nemovitá
·         Podnik nebo jeho část
·         Soubor věcí nebo věc hromadná
·         Byt nebo nebytový prostor
·         Převoditelná majetková práva
     VENIA s.r.o.   adresa: Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1    tel. (+420)725 773 000      e-mail: info@nasedrazba.cz