Dražební společnost zahajuje svoji činnost v oboru dobrovolných dražeb.
Zájemci o provedení dražby věcí nemovitých i movitých mohou zasílat své nabídky prostřednictvím těchto stránek. 
PŘIPRAVOVANÉ DRAŽBY